Tag: NGOD-146

Thiếu phụ bán dâm cho lão quản lý dê già

Nơi mà Miho Tono đang làm việc có ông quản lý vô cùng dâm dê đê tiện, lão đã nhiều lần rình mò nữ chính thay đồ và rồi đến một lần nọ đã hiếp dâm cô trong phòng thay đồ. Sau đó lão ta còn mò tìm đến tận nhà đưa ra một...