Sau bao lần cho sếp địt em Tsumugi Akari đã chính thức được nhận vào làm