Em thư ký Maya Kawamura bị giam lỏng trong mật thất để địt dần