Em Rui Hizuki ăn cắp vặt bị phát hiện thế là bị nhân viên siêu thị hiếp